مشترکات ادیان ابراهیمی در قرآن
44 بازدید
محل نشر: قم، موسسه انتشارات فقیهی / 1381 ـ 82
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی